Un Estiu de
Tots
||
Totes

Casals d’estiu

Juliol per a tothom

Casal Monta-Prosperitat

Casal Guineueta

Agost per a tothom

Casal Ricart

Casal Casagemes

En què consisteix?

Un Estiu de Tots i Totes és un projecte per a la infància i la joventut, durant els mesos d’estiu, que té com a finalitat millorar els hàbits saludables i garantir l’accés als serveis de lleure a persones que presenten evidències de vulnerabilitat.

Criteris d’actuació

 • Desenvolupar projectes d’educació no formal per a nens, nenes i joves.
 • Afavorir un espai d’activitats lúdiques i esportives amb un marc educatiu per a la infància i la joventut.
 • Organitzar les activitats coordinadament amb les entitats dels barris i els serveis socials.
 • Potenciar la xarxa esportiva dels barris i dotar-la d’elements formatius i ocupacionals.
 • Potenciar la conciliació laboral i familiar durant les vacances, molt especialment a les famílies monoparentals.
 • Promoure i desenvolupar pràctiques lúdiques actives, significatives i inclusives, en què els beneficiaris són protagonistes del seu propi canvi.
 • Assegurar que els nens i joves que presentin evidències de vulnerabilitat tinguin tres menjars saludables al dia: esmorzar, dinar i berenar.

Objectius educatius

 • Estimular i afavorir la fantasia, la imaginació i la creativitat dels nens, nenes i joves a través de centres d’interès.
 • Afavorir la bona relació dins del grup de nens i nenes, valorant-ne el respecte, l’interès, l’afecte envers els altres i valors similars que afavoreixen forjar vincles d’amistat.
 • Descobrir i valorar els recursos culturals i de lleure que els infants tenen a la seva disposició al seu entorn.
 • Potenciar el desenvolupament físic i els hàbits saludables.
 • Impulsar la cura i l’educació mediambiental.

Amb quina freqüència?

Anual.

🦁

Centres d’interès

💚

Hàbits saludables

😁

Emocions

Valors

🏅

Olimpíades

Esports

💦

Jocs d’aigua

🚌

Sortides i excursions

💃

Música i dansa

🤹

Jocs tradicionals

🏖

Platja i piscina

📹

Filmoteca

Juliol per a tothom

Del 28 de juny al 30 de juliol
Les activitats d’aquest tipus de casal es concentren a la pràctica esportiva variada; jocs tradicionals i esportius; música i ball; ludoteca; filmoteca; i sortides i excursions.

Informació sobre els casals de juliol

(Obrir els desplegables)
Data 🗓
Del 28 de juny al 30 de juliol. 5 Torns (5 setmanes):
 • 1r: Del 27 de juny al 1 de juliol
 • 2n: Del 4 de juliol al 8 de juliol
 • 3r: Del 11 de juliol al 15 de juliol
 • 4t: Del 18 de juliol al 22 de juliol
 • 5è: Del 25 de juliol al 29 de juliol
Inscripcions en línia 📲
A la pàgina web de Fundisoc a partir del 23 d’abril.
Inscripcions presencials 📝
Casal Monta-Prosperitat:
 • Dijous 5 de maig (Escola Prosperitat) – 15:30 h a 17:30 h
 • Dijous 19 de maig (Escola Prosperitat) – 15:30 h a 17:30 h
 • Dissabte 28 de maig (Centre Esportiu de la Guineueta) – 9:00 h a 13:00 h
 • Dijous 9 de juny (Escola Prosperitat) – 13 h a 15:30 h
 • Dimarts 21 de juny (Escola Prosperitat) – 13 h a 15:30 h
REUNIÓ INFORMATIVA FAMÍLIES: Dimarts 21 de juny (Escola Prosperitat) – 15:30 h a 16:30 h.     Casal Guineueta: 
 • Dimarts 3 de maig (Centre Esportiu Guineueta) – 17:30 h a 20:00 h
 • Dimarts 17 de maig (Centre Esportiu Guineueta) – 17:30 h a 20:00 h
 • Dissabte 28 de maig (Centre Esportiu Guineueta) – 9:00 h a 13:00 h
 • Dimarts 7 de juny (Centre Esportiu Guineueta) – 17:30 h a 20:00 h
 • Dilluns 20 de juny (Centre Esportiu Guineueta) – 17:30 h a 20:00 h
REUNIÓ INFORMATIVA FAMÍLIES: Dilluns 20 de juny (Centre Esportiu Guineueta) – 19:00 h a 20:00 h.
Horaris 🗒

De dilluns a divendres.

 • 8 h a 9 h: Servei d’acollida gratuït.
 • 9 h a 13:30 h: Servei de Matí. (sense menjador)
 • 9 h a 17 h: Servei Complet (matí, dinar i tarda). (amb menjador)
Ubicacions📍
Casal Monta-Prosperitat Escola Prosperitat – Carrer del Molí 57, 08016 Barcelona.

Casal Guineueta

Escola Esportiva Guineueta – Carrer Castor s/n, 08042 Barcelona.

Edats 👶
PLAN BABY: de 3 a 5 anys. PLAN GRANDES: de 6 a 14 anys.  
Activitats🥇
 • Centres d’interès.
 • Emocions.
 • Hàbits saludables.
 • Valors.
 • Pràctica d’esports variats.
 • Olimpíades.
 • Jocs d’aigua.
 • Sortides i excursions.
 • Música i ball.
 • Jocs esportius i tradicionals.
 • Ludoteca.
 • Filmoteca.
Sortides 🗺
 • Visita al Museu de la Ciència: CosmoCaixa Barcelona.
 • Visita al Museu del Barça.
Preu 💶

Preus per Torn (Setmana).

 • Servei de Matí: 55 € (sense menjador)
 • Servei Complet (matí, dinar i tarda): 85 € (sense menjador)
 • Tiquet Menjador: 8 € (inclou assistència a les activitats de la tarda)
Nota: L’assistència a 4 setmanes de casal, abona gratuïtament i de manera automàtica el Servei de Matí (sense menjador) de la 5a setmana. En cas que la 5a setmana s’esculli Servei Complet (amb menjador), s’aplicarà el descompte equivalent i el preu serà de 30 €. *Els preus homologats a la Campanya Vacances d’Estiu de l’Ajuntament de Barcelona són de 70 € Servei de Matí (sense menjador) i de 140 € Servei Complet (amb menjador). Sobre aquests preus es calcularan els descomptes de les famílies que demanin l’ajuda a l’Ajuntament de Barcelona per participar en els casals. Fundisoc abona de manera automàtica l’ajuda a les famílies participants en tots dos casals, corresponent a la diferència amb els preus homologats per l’Ajuntament.
Ajuts econòmics 💛
Passos per sol·licitar l’ajut econòmic a l’Ajuntament de Barcelona: 1. Realitzar la inscripció en línia al casal (a partir del 23 d’abril). 2. Realitzar la sol·licitud en línia de l’ajuda (del 23 d’abril al 23 de maig): Nota: Un cop inscrits, Fundisoc us demanarà un document en què aparegui el número IDALU* i us facilitarà un codi PIN* únic per nen/a. Necessitareu les dues coses per fer la sol·licitud d’ajut econòmic. Un cop finalitzat el procés, el 30 de maig l’Ajuntament comunica a l’entitat els beneficiaris provisionals a què s’atorguessin els ajuts econòmics a través de llistes.
LlistesDates
Llista provisional30 de maig
Període de reclamacions31 de maig al 14 de juny
Llista definitiva20 de juny
*IDALU: L’identificador de l’alumne és el número d’inscripció al Registre d’alumnes de Catalunya (RALC), que s’assigna (de manera única) a un alumne quan fa la primera matrícula a centres educatius públics i privats d’ensenyament reglat no universitària que desenvolupen l’activitat a Catalunya. Com obtenir l’IDALU: *PIN: Codi alfanumèric de 4 caràcters. Un pin per a cada nen/a. Ho facilita l’entitat a l’hora de fer la reserva de plaça o preinscripció.
Documentació 📄
 • La sol·licitada als formularis d’inscripció corresponents.
 • Full de drets d’imatge.
Pagament 💳
Pagaments per als casals d’estiu al compte:
ES85-2100-0502-3102-0023-0771
Indicar en el concepte el nom del casal (Guineueta/Monta-Prosperitat) i el nom de l’inscrit/a. No se permetrà l’entrada als que no puguin demostrar el pagament mostrant (imprès o en pantalla) el resguard corresponent. Si voleu lliurar el resguard, lliureu-ne una còpia i conserveu l’original.
Contacte 📞
Correu electrònico: casals@fundisoc.org Tel. Coordinació als casals: (+34) 635 715 749 Tel. Tràmits administratius: (+34) 641 272 102 Horari d’atenció de l’administració:
MatinsTardes
Dilluns, dimarts, dimecres i divendresDijous
9:30 h – 12:30 h16:30 h – 19:30 h
Horari d’atenció dels casals:
JuliolAgost
De dilluns a divendresDe dilluns a divendres
8:00 h – 17:00 h8:00 h – 16:30 h
Nota: En la mesura del possible, agraïm que els contactes es facin preferentment via mail o WhatsApp, per poder agilitzar els processos i poder oferir així un servei àgil i de qualitat.
Política de cancel·lacions i devolucions 🔄
Per a qualsevol retorn econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i tramitar-ne la baixa, posant-se en contacte amb Fundisoc, abans de l’inici d’aquesta.
 • La baixa tramitada 10 dies naturals abans de l’inici de l’activitat comporta el retorn del 80% de l’import final.
 • Les baixes tramitades posteriorment, comporten el retorn del 50% de l’import final, amb un justificant mèdic que especifiqui la impossibilitat de fer l’activitat.
 • Un cop iniciada l’activitat, no se’n tornarà cap quantitat.
*Devolucions en cas de confinament per COVID-19: El confinament del nen/a o jove durant l’activitat comportarà el retorn econòmic següent:
 • Inscripció de 9:00 a 13:00 hores: 30% de l’import abonat pels dies corresponents.
 • Inscripció de 9:00 a 17:00 hores: 40% de l’import abonat pels dies corresponents.

Agost per a tothom

De l’1 al 26 de agost
Les activitats del casal es concentren en jocs tradicionals i esportius; música i ball; ludoteca; filmoteca; i sortides a la platja i piscina.

Casal de Reforç Alimentari Infantil (RAI) "Un Estiu de Tots" Ricart

Casal de Reforç Alimentari Infantil (RAI) "Un Estiu de Tots" Casagemes

Informació sobre els casals d’agost

(Obrir els desplegables)
Data 🗓
De l’1 al 26 d’agost.
Horaris 🗒

De dilluns a divendres.

 • 8 h a 9 h: Servei d’acollida gratuït.
 • 9 h a 16 h: Servei Complet. (matí, dinar i tarda). (amb menjador)
Ubicacions📍
Casal Ricart Poliesportiu Municipal Ricart – Carrer de Ricart 6, 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

Casal Casagemes

Poliesportiu Casagemes – Carrer d’Antoni Maura 1, 08911 Badalona (Barcelona)

Atès que l’objectiu primordial del casal és garantir l’alimentació i els hàbits saludables dels menors, no només s’asseguren tres àpats al dia i un espai d’higiene personal, sinó que també es desenvolupa un treball educatiu per consolidar aquests aspectes a la seva vida quotidiana. Els beneficiaris d’aquest tipus de casal són els nens i nenes que durant el curs escolar reben una ajuda total de beca de menjador per garantir-ne la nutrició bàsica. En general, són nens i nenes de famílies que, diagnosticades pels serveis socials, presenten una situació extrema de vulnerabilitat. D’aquesta manera continuem la feina que els serveis socials han mantingut durant l’any, és a dir, garantir una atenció bàsica per assegurar el bon desenvolupament dels nens i nenes. La selecció i la derivació dels beneficiaris són proposades, d’una banda, pels directors i les directores dels centres educatius, i d’una altra pels serveis socials del territori. Això garanteix que actuem amb la població diana, que és la necessitat d’aquest servei. La durada de l’atenció als casals també és un criteri que aporten els serveis socials.