Transparència

Informació financera 2021

Fundisoc genera ingressos per prestació de serveis, per subvencions públiques i privades i per donacions. Ha destinat el 8,50% dels recursos a gestió i administració, i el 91,50% a la missió mitjançant actuacions en diferents projectes.

Ingressos

Pestació de serveis 55,51%

Subvencions privades 35,57%

Subvencions públiques 6,79%

Donacions 2,12%

Despeses

Missió 91,50%

Gestió 8,50%

Informació financera d’anys anteriors

Informes d’auditoria

Memòries d’activitats

Entitats col·laboradores

Sobre la Fundació

Qui som?