Sobre la Fundació

💛 Missió

Promoure la igualtat d’oportunitats de persones que presenten evidències de vulnerabilitat a través de serveis socioeducatius i hàbits saludables que cobreixen les necessitats de les comunitats.

🚀 Visió

La Fundació per a la Inclusió Social pretén ser una entitat que generi un canvi a la societat, donant resposta a la la pobresa i donant noves oportunitats educatives, socials i saludables a les persones.

⭐ Valors

Igualtat d’oportunitats: Treballem perquè qualsevol persona, sense cap discriminació, pugui gaudir dels nostres agents pedagògics, educatius i de salut. Laica: Considerem bàsic la llibertat de pensaments, creences i la llibertat d’expressar-les totes. Així com la no-subjecció a cap partit polític. Reflexiva amb la realitat social i educativa: Prenem una actitud oberta de replantejament dels projectes socioeducatius per articular les persones integrants en una societat a través d’un procés actiu, cooperatiu i significatiu, que vetlli per una implicació arrelada a la societat a la societat que vivim. L’entitat com a agent de canvi amb l’objectiu de la transformació social de manera individual i col·lectiva, vetllant per la conscienciació de classe.

Empoderar: Donem eines i recursos als nens i joves, per potenciar i desenvolupar el seu propi pensament crític. Tal com diu l’article 12 de la Declaració dels Drets dels Infants (Nacions Unides, 1990), és un dret que tinguin un judici propi, així com la llibertat d’expressar-ho. Educació no neutral: Eduquem a través de la no neutralitat, partint d’una reflexió i qüestionament constants dels fets socials, culturals i polítics. Volem que la nostra educació sigui integral, que parteixi d’uns principis i valors que vetllen per una cultura de pau orientada a la justícia social, i es posicioni davant de situacions discriminatòries o violències. Participació democràtica: Generem processos de participació social a la nostra entitat, a través de la dotació d’eines als participants de l’entitat a través de processos deliberatius i de discussió.

Àmbits d’actuació

El model d’inclusió social

El model d’inclusió social present a la nostra organització pretén augmentar i desenvolupar sistemes i entorns que responguin a la diversitat on totes les persones són valorades per igual. Això és possible gràcies a la coordinació de totes les formes de suport que donen resposta a la diversitat de necessitats, trencant barreres i fent polítiques d’accions efectives en els nostres projectes. Per vetllar per aquesta inclusió treballem a: Hàbits saludables; Educació; i Ocupació.

💚 Hàbits saludables

Considerem essencial promoure la salut mental, social, física, alimentària i nutricional a la nostra entitat. Per aquest motiu desenvolupem projectes amb persones i entitats professionals que donin resposta a les necessitats dels nostres infants i joves.

✍ Educació de qualitat

Al nostre projecte de l’entitat, creiem en un model d’educació no formal, on a través de projectes pedagògics ens dirigim a infants i joves, així com al servei per la comunitat més propera per oferir resposta a les necessitats educatives i d’acompanyament.

💼 Ocupació

Desenvolupem plans i accions per a joves i persones adultes que ofereixen possibilitats formatives orientades al món laboral, així com l’acompanyament i l’orientació per adquirir llocs de treball fora de l’entitat o donant oportunitats internes. És aquest darrer, part fonamental de la nostra creença, el relleu intern que generi cicles de tornada a l’entitat.

Per què ho fem?

Per prevenir i lluitar contra l'exclusió social

A Catalunya la taxa de risc de pobresa o exclusió social és del 22,8% (INE) Espanya és el tercer país de la Unió Europea amb més taxa de risc de Pobresa i exclusió social infantil, amb un 31,3% (Save the Children)

Per garantir l'accés a l'alimentació

Per promoure l'educació i l'ocupabilitat

El 27% de joves senten ansietat i el 15% depressió després de la pandèmia de la COVID-19 (UNICEF), sent 1 de cada 2 menys motivació per fer activitats de diversió. El 43% dels joves tenen una percepció negativa del futur (UNICEF) El darrer registre sobre l'atur entre joves de 16 i 29 anys és de 9.665 (Ajuntament de Barcelona.)

El nostre compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU

Agenda 2030

Fi de la pobresa

És un objectiu completament rellevant per part de l’entitat. Vetlleu per acabar amb la pobresa en tots els seus vessants, a través d’oportunitats educatives, acompanyament laborals, generar espais i altres accions comunitàries.

Fam zero

Pretenem donar resposta a través de la major part dels nostres projectes a aquesta necessitat. Considerem vital assegurar la millora de la nutrició dels nens i joves que participen en la nostra entitat. Per fer-ho possible, proporcionem una dieta equilibrada amb productes de proximitat.

Salut i benestar

Promovem una vida sana i saludable, garantint la no transmissió de malalties, la possibilitat d’accidents, la generació d’addiccions i la contaminació. Per fer-ho possible garantim una assistència sanitària, vetllem per la salut mental, física i alimentària, mitjançant actuacions educatives i pràctiques esportives.

Educació de qualitat

És vital que tots els participants adquireixin tots els objectius educatius i pedagògics necessaris per assolir un desenvolupament integral de la persona. Ha d’estar preparada, realitzada i avaluada per professionals que tinguin formació en els àmbits concrets. Aquesta ha de promoure que sigui accessible a tothom, equitativa, inclusiva i eficaç.

Igualtat de gènere

Vetlleu que totes les persones de l’entitat rebin el mateix tractament, donant igualtat legal i social. Per fer-ho possible, promovem les activitats d’apoderament de dones, infants i joves. Gràcies a la diversitat de projectes en què treballem, podem arribar a la diversitat d’apoderament, difusió i treball per la igualtat de gènere. Això és possible gràcies a projectes d’educació no formal, així com d’altres completament detallats i destinats a la dona.

Treball decent i creixement econòmic

Creiem que hem de vetllar perquè tothom pugui aconseguir una feina digna que respecti els drets i principis laborals fonamentals. L’entitat promou els drets del treballador, donant-los a conèixer en tot moment per reduir les desigualtats entre les persones participants i proporcionant espais de diàleg i protecció social.

Reducció de les desigualtats

Aquest objectiu centra una de les nostres tasques principals de l’entitat. Vetlleu per incloure socialment totes les persones participants, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, ètnia, origen, religió o situació econòmica, així com qualsevol altra situació.

Acció pel clima

Des de l’entitat vetllem i treballem per incorporar mesures que prevegin l’empremta ecològica. Això és possible gràcies a:

  • Proporcionar una sensibilització a les persones participants de l’entitat.
  • Generar polítiques d’actuació.
  • Establint estratègies que desenvolupin les nostres polítiques.
  • Educant les persones participants pel canvi climàtic.
  • Vetllar pel compromís de la situació actual.

Pau, justícia i institucions sòlides

Considerem vital que la nostra institució vetlli per treballar per la Pau i la comunicació no violenta. Per això, treballem amb projectes educatius per la pau i realitzem accions per desenvolupar una justícia sòlida.

Aliances per assolir els objectius

És per a nosaltres la màxima expressió de la riquesa i la pluralitat de la societat. Vetllem per generar una xarxa associativa efectiva per assolir els objectius.

L'esforç de tots plegats es tradueix en resultats reals

Els números de Fundisoc són el resultat de cadascun dels seus participants. Ja siguin voluntaris/es, monitors/es, col·laboradors/es i particulars. Tots aquells que hi han participat d'alguna manera al llarg de la nostra història. A tots ells i elles, GRÀCIES!

🤗

+De 0

Beneficiaris

🙋

+De 0

Voluntaris

👣

+De 0

Anys d'experiència

🤝

+De 0

Entitats col·laboradores

Qui som?

Transparència