Política de Privadesa

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: Fundación para la Integración Social
Domicili social: C/ Gran Via de les Corts Catalanes 1095, 2º 2ª, 08008 Barcelona
NIF: G-60022498
Telèfon: (+34) 641 272 102
Correu Electrònic: info@fundisoc.org

Amb quines finalitats tractem les teves dades?

Tractem les vostres dades de caràcter personal per a les següents finalitats:

 • Gestió administrativa i comercial de clients i proveïdors.
 • Gestió de les activitats per a les quals cal inscripció.
 • Gestió i comunicació de les consultes a la web.

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les vostres dades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació comercial.
 • Durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que obliguen la legislació vigent i la prescripció de responsabilitats.
 • Durant aquest període, les dades es conservaran bloquejades.
 • Fins que se sol·liciti la supressió per la persona interessada.
 • En el moment en què expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

 • El tractament es fa en funció d’una relació contractual.
 • El tractament es realitza basant-se en el consentiment de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades se cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, encarregats del tractament que donen diferent suport a la Fundació per a la Integració Social, així com als tercers necessaris amb què sigui obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la Fundació per a la Integració Social està tractant dades personals que li interessin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, en tot cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollits.

Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.

En les circumstàncies previstes a l’article 18 del R.G.P.D., els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixin, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?

 • Mitjançant un escrit dirigit a la Fundació per a la Integració Social, c/ Gran Via de les Corts Catalanes 1095, 2n 2a, 08008 Barcelona.
 • Mitjançant un escrit dirigit a la Fundació per a la Integració Social a l’adreça electrònica: info@fundisoc.org.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès degudament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Política de Cookies

Avís Legal