Colònies Trinitat NovaAsset 4

Un Estiu de Tots i TotesAsset 4

Juliol per a tothomAsset 4

Inscripcions

;

Colònies

Colònies Institut Escola Trinitat Nova

2023

24 Juliol – 28 Juliol

5 dies i 4 nits

¡Inscripcions obertes!

Codi activitat:

080291COL04

Dates 🗓

Del 24 de juliol al 28 de juliol.

5 dies y 4 nits.

40 plazas homologadas.

Inscripcions en línia 📲

A la pàgina web de Fundisoc a partir del 15 d’abril.

Inscripcions presencials ✍️
 • 25 abril de 9:00 a 11:00 h
 • 16 maig de 16:00 a 18:00 h
 • 27 maig de 11:00 a 13:00 h
 • 6 juny de 9:00 a 11:00 h
 • 20 junio de 16:00 a 18:00 h

Reunió informativa: 20 juny de 18:00 a 19:00 h

Ubicació📍

Sant Feliu de Buixalleu (C/ dels Afores. Ctra. Arbúcies s/n Km 7’5, Girona)

Edats 👶

De 11 a 16 anys.

Activitats 🥇
 • Pernoctació en entorn natural i tendes de campanya
 • Activitats de lleure i temps lliure
 • Activitats esportives
 • Reptes Jocs de nit
 • Dinàmiques de grup
 • Temps lliure
 • Relaxació diària
 • Sessions de gamificació
Preu 💶

215 €

Ajudes econòmiques 💛

Tot seguit apareixen les diferents opcions de petició de beca, els imports concedits i ho queda a pagar en cada cas.

 • 30% = 64,50 € A pagar: 150,50 €
 • 60% = 129 € A pagar: 86 €
 • 90% = 193,50 A pagar: 21,50 €
Sol·licitud de beca Ajuntament de Barcelona 📨

Passos per sol·licitar l’ajut econòmic a l’Ajuntament de Barcelona:

1. Realitzar la inscripció en línia al casal (a partir del 15 d’abril).

2. Realitzar la sol·licitud en línia de l’ajuda (del 17 d’abril al 15 de maig):

Nota:

El tràmit a OVT (Oficina Virtual de Tràmits) haurà de realitzar-se amb certificat digital (IdCat mòbil o superior (DNI e-, etc.).

Requisits per tramitar un IdCat mòbil:

 • Tenir DNI o permís de residència (TIE)
 • Targeta Sanitària Individual (TSI) o MUFACE
 • Disposar de número de telèfon mòbil

Se suprimeix el codi PIN. (Respecte al procés de l’any passat)

Es manté l’IDALU, però no es demanarà a l’inici del tràmit sinó més endavant, al pas 4 (dades del nen beneficiari).

Per fer el tràmit, cal indicar el codi d’activitat (el podeu trobar a l’inici la pàgina d’inscripcions de cada activitat).

 

LlistesDates
Llista provisional22 de maig
Període de reclamacions23 de maig al 6 de juny
Llista definitiva13 de juny
Documentació 📄
 • La sol·licitada als formularis d’inscripció corresponents.
 • Full de drets d’imatge.
Mètodes de pagament 💳

El pagament de les activitats es fa on line, des de la nostra pàgina web ia través del formulari corresponent a cada activitat. En arribar al final del formulari us trobareu amb dues opcions:

 • Pagament únic: es paga la totalitat de l’import de l’activitat al mateix moment de fer la inscripció.
 • Pagament fraccionat: En fer la inscripció es paga un 10% en concepte de paga i senyal, i el dia 3 de juliol se us enviarà un enllaç via correu electrònic, per fer el pagament pendent.

*En els casos d’inscripcions amb beca, no hi haurà paga i senyal, i el pagament es farà un cop l’Ajuntament ens confirmi les beques concedides de manera definitiva. El dia 3 de juliol se us enviarà un enllaç via correu electrònic, per fer el pagament total, amb l’import de la beca ja descomptat.

En tots els casos, el pagament es fa amb targeta bancària.

Contacte 📞

 

Correu electrònic: casals@fundisoc.org

Tel. Coordinació als casals: (+34) 635 715 749

Tel. Tràmits administratius: (+34) 641 272 102

Horari d’atenció de l’administració:

MatinsTardes
Dilluns, dimecres i divendresDimarts i dijous
9:30 h – 12:30 h16:30 h – 19:00 h

Horari d’atenció dels casals:

JuliolAgost
De dilluns a divendresDe dilluns a divendres
8:00 h – 17:00 h8:00 h – 16:30 h

Nota: En la mesura del possible, agraïm que els contactes es facin preferentment via mail o WhatsApp, per poder agilitzar els processos i poder oferir així un servei àgil i de qualitat.

Política de cancel·lacions i devolucions 🔄

Per a qualsevol retorn econòmic caldrà abonar la quantitat íntegra de l’activitat i tramitar-ne la baixa, posant-se en contacte amb Fundisoc via correu electrònic (casals@fundisoc.org), abans de l’inici d’aquesta.

En cap cas no es tornarà el 10% de la paga i senyal de les preinscripcions.

 • La baixa tramitada 10 dies naturals abans de linici de lactivitat comporta la devolució del 80% de limport final. (Excepte el 10% de paga i senyal).
 • Les baixes tramitades posteriorment comporten el retorn del 50% de l’import final, amb un justificant mèdic que especifiqui la impossibilitat de fer l’activitat. (Excepte el 10% de la paga i senyal).
 • Un cop iniciada l’activitat, no se’n tornarà cap quantitat.

*Devolucions en cas de confinament per COVID-19: El confinament del nen/ao jove durant l’activitat comportarà el retorn econòmic següent:

 • Inscripció de 9.00 a 13.00 hores: 30% de limport abonat pels dies corresponents.
 • Inscripció de 9.00 a 17.00 hores: 40% de limport abonat pels dies corresponents.