Casal GuineuetaAsset 4

Un Estiu de Tots i TotesAsset 4

Juliol per a tothomAsset 4

Inscripcions

;

Casal

Casal d’Estiu, Esportiu i Educatiu “Un Estiu de Tots i Totes” Guineueta

2024

25 Juny – 26 Juliol

5 torns (5 setmanes)

Dates 🗓️
Del 25 de juny al 28 de juny.
De l’1 de juliol al 5 de juliol.
Del 8 de juliol al 12 de juliol.
Del 15 de juliol al 19 de juliol.
Del 22 de juliol al 26 de juliol.
Inscripcions en línia 📲

A partir del 2 d’abril a les 9 h a la pàgina web de Fundisoc.

Ajuda sol·licitud beca Aj. Barcelona i inscripcions presencials ✍️

HORARI:

17:00 a 19:00 h

DATES:

 • 4 abril
   
 • 10 abril
   
 • 18 abril
   
 • 24 abril
   
 • 29 abril
   
 • 13 maig
   
 • 21 maig
   
 • 4 juny
   
 • 11 juny

Reunió informativa: 19 juny de 19:30 a 20:30 h

Horaris i programació 🗓️

De dilluns a divendres.

 • 8 h a 9 h: Servei d’acollida gratuït.
 • 9 h a 13:30 h: Servei de Matí. (sense menjador)
 • 9 h a 17 h: Servei Complet (matí, dinar i tarda.). (amb menjador)
Ubicació📍

Escola Esportiva Guineueta (C/ Castor s/n, 08042 Barcelona)

Edats 👶

PLA BABY: de 3 a 5 anys.

PLA GRANS: de 6 a 14 anys.

Activitats 🥇
 • Centres dinterès.
 • Emocions.
 • Hàbits saludables.
 • Valors.
 • Pràctica desports variats.
 • Olimpíades.
 • Jocs daigua.
 • Sortides i excursions.
 • Música i ball.
 • Jocs esportius i tradicionals.
 • Ludoteca.
 • Filmoteca.
Sortides 🗺

1 sortida setmanal.

Ubicacions a determinar.

Preu 💶

Preus per Torn (Setmana) amb ajuda automàtica de Fundisoc (per a tots els torns NO becats).

 • Servei de Matí: 65 € (sense menjador)
 • Servei Complet (matí, dinar i tarda): 98 € (amb menjador)
 • Ticket Menjador: 9 € (cinclou assistència a les activitats de la tarda)

Nota: L’assistència a 4 setmanes de casal, abona gratuïtament i de manera automàtica el Servei de Matí (sense menjador) de la 5a setmana. En el cas que la 5a setmana s’esculli Servei Complet (amb menjador), s’aplicarà el descompte equivalent i el preu serà de 33 €.

*Els preus homologats a la Campanya Vacances d’Estiu de l’Ajuntament de Barcelona són de 71,85 € Servei de Matí (sense menjador) i de 145,30 € Servei Complet (amb menjador). Sobre aquests preus es calcularan els descomptes de les famílies que demanin l’ajuda a l’Ajuntament de Barcelona per participar als casals (preus sobre els quals es descompta l’import becat). Fundisoc abona de manera automàtica Ajuda a les famílies participants en ambdós Casals, corresponent a la diferència amb els preus homologats per l’Ajuntament.

Ajudes econòmiques 💛

A continuació apareixen les diferents opcions de petició de beca, els imports màxims que es poden concedir i allò que quedaria a pagar en cada cas. Aquests valors són orientatius, ja que l’Ajuntament de Barcelona pot concedir beques que no coincideixin exactament amb el 30%, el 60% o el 90%. El percentatge exacte concedit només es coneixerà amb la publicació de les llistes el 17 de maig.

1 Setmana sense menjador (71,85 €) 

 • 30% = 21,56 € de descompte.  A pagar: 50,30 €
 • 60% = 43,11 € de descompte.  A pagar: 28,74 €
 • 90% = 64,67 € de descompte. A pagar: 7,19 €

1 Setmana amb menjador (145,30 €) 

 • 30% = 43,59 € de descompte. A pagar: 101,71 €
 • 60% = 87,18 € de descompte. A pagar: 58,12 €
 • 90% = 130,77 € de descompte. A pagar: 14,53 €

2 Setmanes sense menjador (143,70 €)

 • 30% = 43,11 € de descompte. A pagar: 100,59 €
 • 60% = 86,22 € de descompte. A pagar: 57,48 €
 • 90% = 129,33 € de descompte. A pagar: 14,37 €

2 Setmanes amb menjador (290,60 €)

 • 30% = 87,18 € de descompte. A pagar: 203,42 €
 • 60% = 174,36 € de descompte. A pagar: 116,24 €
 • 90%= 261,54 € de descompte. A pagar: 29,06 €
Sol·licitud de beca Ajuntament de Barcelona 📨

Inici inscripcions i sol·licitud beques: 2 d’abril a las 9 h.

Fi sol·licitud beques: 3 de maig.

Passos per sol·licitar l’ajut econòmic a l’Ajuntament de Barcelona:

1. Realitzar la inscripció en línia al casal (a partir del 2 d’abril).

2. Realitzar la sol·licitud en línia de l’ajuda (del 2 d’abril al 3 de maig):

Nota:

El tràmit a OVT (Oficina Virtual de Tràmits) haurà de realitzar-se amb certificat digital (IdCat mòbil o superior (DNI e-, etc.).

Requisits per tramitar un IdCat mòbil:

 • Tenir DNI o permís de residència (TIE)
 • Targeta Sanitària Individual (TSI) o MUFACE
 • Disposar de número de telèfon mòbil

Es manté l’IDALU, però no es demanarà a l’inici del tràmit sinó més endavant, al pas 4 (dades del nen beneficiari).

Per fer el tràmit, cal indicar el codi d’activitat (el podeu trobar a l’inici la pàgina d’inscripcions de cada activitat).

 

LlistesDates
Llista provisional17 de maig
Període de reclamacions21 de maig a 3 de juny
Llista definitiva14 de juny
Documentació 📄
 • La sol·licitada als formularis d’inscripció corresponents.
 • Full de drets d’imatge.
Mètodes de pagament 💳

El pagament de les activitats es fa online, des de la nostra pàgina web i a través del formulari corresponent a cada activitat.

En arribar al final del formulari us trobareu amb dues opcions:

 • Pagament únic: es paga la totalitat de l’import de l’activitat al mateix moment de fer la inscripció.
 • Pagament fraccionat: En fer la inscripció es paga un 10% en concepte de paga i senyal, i el dia 15 de juny, se us enviarà un enllaç via correu electrònic, per fer el pagament pendent.ago único: se paga la totalidad del importe de la actividad en el mismo momento de realizar la inscripción.

*En els casos d’inscripcions amb beca, no hi haurà paga i senyal, i el pagament es farà un cop l’Ajuntament ens confirmi les beques concedides de manera definitiva. El dia 15 de juny, se us enviarà un enllaç via correu electrònic, per realitzar el pagament total, amb limport de la beca ja descomptat.

En tots els casos, el pagament es fa amb targeta bancària.

Contacte 📞

Correu electrònic: casals@fundisoc.org

Tel. Coordinació Guineueta: A publicar el 17 de juny.

Tel. Tràmits administratius: (+34) 641 272 102

Horari d’atenció de l’administració:

MatinsTardes
Dilluns, dimecres i divendresDimarts i dijous
9:30 h – 12:30 h16:30 h – 19:00 h

Horari d’atenció dels casals:

JuliolAgost
De dilluns a divendresDe dilluns a divendres
8:00 h – 17:00 h8:00 h – 16:30 h

Nota: En la mesura del possible, agraïm que els contactes es facin preferentment via mail o WhatsApp, per poder agilitzar els processos i poder oferir així un servei àgil i de qualitat.

Política de cancel·lacions i devolucions 🔄

Per a qualsevol retorn econòmic caldrà abonar la quantitat íntegra de l’activitat i tramitar-ne la baixa, posant-se en contacte amb Fundisoc via correu electrònic (casals@fundisoc.org), abans de l’inici d’aquesta.

En cap cas no es tornarà el 10% de la paga i senyal de les preinscripcions.

 • La baixa tramitada 10 dies naturals abans de linici de lactivitat comporta la devolució del 80% de limport final. (Excepte el 10% de paga i senyal).
 • Les baixes tramitades posteriorment comporten el retorn del 50% de l’import final, amb un justificant mèdic que especifiqui la impossibilitat de fer l’activitat. (Excepte el 10% de la paga i senyal).
 • Un cop iniciada l’activitat, no se’n tornarà cap quantitat.

*Devolucions en cas de confinament per COVID-19: El confinament del nen/a o jove durant l’activitat comportarà el retorn econòmic següent:

 • Inscripció de 9.00 a 13.00 hores: 30% de limport abonat pels dies corresponents.
 • Inscripció de 9.00 a 17.00 hores: 40% de limport abonat pels dies corresponents.