Avís Legal

Informació general

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’informa que el titular del lloc web https://www.fundisoc.org és: la Fundació per a la Integració Social (d’ara endavant, “FUNDISOC”), amb CIF G-60022498 i domicili social al c/ Gran Via de les Corts Catalanes 1095, 2n 2a, 08020 Barcelona, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 613. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@fundisoc.org.

Objecte de la web

La present pàgina web https://www.fundisoc.org, propietat de FUNDISOC, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’internet, a la informació, activitats, productes i serveis oferts per aquesta entitat. Aquest avís legal té com a objecte establir les condicions generals que regulen l’accés i l’ús general de l’esmentada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i l’ús d’aquesta implica necessàriament la submissió i acceptació de les condicions generals esmentades incloses en aquest Avís Legal.

Usuari/a

La utilització d’aquesta pàgina web us atribueix la condició d’usuari/ària. Es recomana a l’usuari que llegeixi atenta i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l’accés i ús a https://www.fundisoc.org o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l’usuari/ària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades a l’Avís Legal en el moment de l’accés, sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas. Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, quedant FUNDISOC facultada per denegar o retirar l’accés i ús de la web, en qualsevol moment i sense avís previ, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals. L’usuari/ària assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari/ària als formularis estesos per FUNDISOC per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, els serveis i les dades ofertes per FUNDISOC, contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Ús no autoritzat

L’usuari/ària d’aquest lloc web es compromet a no fer-ne ús per a finalitats o activitats il·legals o il·lícites. En conseqüència, no podrà variar cap dels elements incorporats a la nostra web, copiar, distribuir, transmetre, presentar, realitzar, o en general, reproduir de qualsevol manera, publicar, autoritzar o crear qualsevol treball amb base a la informació o el contingut incorporat al nostre lloc web per FUNDISOC, els seus agents, directius/es, filials i/o empleats/des.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

FUNDISOC no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pot accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap classe de control sobre el contingut altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc no garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat, als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços. FUNDISOC declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol que fossin els danys als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació per aquest. En conseqüència, FUNDISOC no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

FUNDISOC es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web; tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús d’aquest, o a les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran fer-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Propietat intel·lectual i industrial

FUNDISOC, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos – marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús), titularitat de FUNDISOC. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels drets esmentats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FUNDISOC. L’usuari/ària es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de FUNDISOC. Podreu visualitzar els elements del web, i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Les marques comercials al·ludides són d’ús no autoritzat, per la qual cosa no podran usar-se per cap tercer sense el consentiment exprés per escrit i signat pels seus propietaris. Igualment, l’usuari/ària no està autoritzat/da a utilitzar, en qualsevol altre lloc web, les marques comercials de FUNDISOC com a vincles sense el seu consentiment previ per escrit. Encara en el cas que l’usuari/ària descarregui de la nostra web qualsevol de les aplicacions disponibles per a tal fi, això no li atorgarà cap dret sobre aquestes, atès que FUNDISOC només li autoritza el seu ús i conserva tots els drets d’aquestes. L’usuari/ària haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FUNDISOC.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicción

FUNDISOC es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari/ària i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

Política de Privadesa

Política de Cookies